Oppdatert 01.12.2022:

Skogsbilvegene våre rustes opp så her kommer litt info om status på berørte veger de kommende ukene:

Desember

  • Nysetervegen / Korsvatnvegen og Brovollvegen er vinterstengt f.o.m. 01. desember.
  • Avalsjøvegen er åpen for trafikk frem til Morstadseterkrysset, men blir stengt etter nyttår.
  • Det blir tømmerhogst og mye transport av tømmer ut fra Brovoll-området f.o.m. uke 45.
  • Pipervegen, fra Harestua, er brøytet frem til parkeringen ved Råsjøkrysset.
  • Pipervegen, fra Råsjøkrysset og opp til solobservatoriet, vil bli brøytet sporadisk. Her kan det være varierende føreforhold.