Vår fenomenalt dyktige Bestyrer Roar Enstrøm og styreleder i Lunner Almenning, Andreas Høiby, er (sammen med resten av staben og våre styrer) stolte mottagere av prisen for Næringsmot på Hadeland 2022.

Langsiktig og visjonært arbeid, hvor dyktige ansatte og gode samarbeidspartnere har gjort en stor jobb, har resultert i ett nytt sentrum på Harestua.

Dette vil fortsette å skape tilflytting, arbeidsplasser, handel og synergier på Hadeland, i Lunner og på Harestua.

Vi er stolte og ydmyke over å få denne prisen og det ansporer oss til å jobbe hardt videre i alle våre virksomhetsfelter. Tusen takk!

Hadelandskonferansen med pris til Lunner Almenning – Lunner kommune