Friluftsliv

Her finner du info om hvordan du kan kjøpe jakt, fiske og veikort hos oss, samt diverse turkart.

Turnett og allmenn ferdselKjøp jakt-, fiske- eller veikortKart

Tur og allmenn ferdsel

Tur-nett

I områdene til LA og Lunner Kommune finnes et omfattende turnett til fritidsbruk både sommer og vinter. Tilknytningen til Nordmarka og Oslomarka vest for RV4 er trolig kjent for de fleste. Hadelandsåsen/Romeriksåsen på østsiden av RV4 er mindre kjent, men like flott. Her er det områder man kan finne stillhet og vakker natur, kanskje uten å treffe andre mennesker. LA har nå et fokus på å utvikle et attraktivt naturområde, med gode stier, skilting og tilrettelagte bålplasser. Mer info om dette vil komme på nettsidene etter hvert.

Dersom man er ukjent i områdene er nettsiden ut.no et nyttig verktøy hvor mange av stiene er markert. Shell på Harestua selger turkart for området. For mer detaljerte turforslag anbefales kontakt med DNT Hadeland.

Beitedyr i skogen

Med bakgrunn i allmenningsretten for jordbrukere i Lunner praktiseres fritt beite for relativt mange husdyr på allmenningens grunn. Totalt blir ca 600 storfe (kuer og kalver) og ca 4500 sau og lam blir sluppet på beite hver sommer. Beitesesongen er fra slutten av mai til sanking som starter tidlig i september. LA er vert for disse dyrene, samtidig som området er åpent for friluftsliv og tilhørende ferdsel. Beitedyrene er ufarlige om de får gå uforstyrret, men de er følsomme for uro og det spesielt viktig at reglene for båndtvang overholdes. Selv om dyreeierene selv systematisk ferdes i skogen for å se til at dyrene har det bra, oppfordres alle til å melde fra om noe unormalt observeres (for eks syke / skadede dyr). For dette vises til oppslag ved veier og sentrale steder i området, alternativt oppsynsperson (tlf. 40 60 55 55) eller Lunner Politi (tlf. 61 32 69 30).

Les mer om beitetyr i LA

Et par viktige regler!

 • Ordinær båndtvang for alle hunder er i perioden 1. april – 20. august! Lunner kommune har vedtatt utvidelse av båndtvang til 25. sept. Utenom denne tiden kan hunder gå løse når de holdes under kontroll.
 • Under særlige forhold kan kommunen innføre ekstraordinær båndtvang.
 • Det er ikke tillatt å trene jakthunder utenom jakttida uten grunneiers tillatelse. Gjeterhunder i arbeid, og lovlig jakt med løs hund er unntatt. Se hundeloven.
 • Åpen ild / brenning av bål er forbudt i perioden 15. april – 15. september!
 • Motorisert ferdsel i utmark og på vann er forbudt!

Kjøp jakt-, fiske eller veikort

Her finner du informasjon om hvordan du kjøper jakt-, fiske- eller veikort hos oss. Klikk på “Les mer” knappene for mer info.

Vei og parkering

Vårt veinett og p-plasser bruker nå automatisert kameraløsning.

Les mer

Jaktkort

Vi benytter i hovedsak Inatur.no for salg av jaktkort.

Les mer

Fiskekort

Vi benytter i hovedsak Inatur.no eller Shell Harestua ved salg av fiskekort / krepsekort.

Les mer

Kart

Her kan du se/laste ned diverse kart fra oss til bruk på tur, fiske osv.

Skiløyper (Skiforeningen.no)Turstier (UT.no)Fiskevann

Digitalt kart over marka

Få oversikt over Lunner Almenning sine parkeringsplasser, fiskevann og betalingsstasjoner. Denne er kjekk å ha på mobilen under en tur!

Vei og parkering

Lunner Almennings veinett og parkeringsplasser benytter automatisert kameraløsning som tar bilde av bilers registreringsnummer ved bompassering.

Kjøp av årskort skjer via YouPark sine nettsider. Merk at LAs veinett og parkeringsplasser er splittet opp under kategoriene “Parkering” og “Bomveier” på Youpark.no, men kjøp av årskort under én av disse kategoriene vil gjelde for både vei og parkering.

Ved enkeltpasseringer kjører man gjennom bommen og har deretter 48 timer til å gå inn på Youpark.no og betale.

Gå inn på Youpark.no for mer info

For ferdsel i LA’s områder med motorkjøretøy gjelder vanlige trafikkregler langs skogsbilveiene, og forbud mot bruk i naturen utenfor veiene.

Mange steder er det opparbeidet større parkeringsplasser for fritidsutfart. Bruk av disse anbefales primært, men det er lov å parkere utenfor veibanen sommerstid. Imidlertid forventes det da at dette ikke må hindre annen ferdsel!

Vintertid henvises alle til å benytte brøytede parkeringsplasser, og spesielt ikke parkere langs veiene.

Jaktkort

Generelt om jakt

Ut fra allmenningsloven er jaktrett i allmenningen knyttet til bruksretten. De som har bruksrett i Lunner Almenning, samt ektefelle, barn og eventuelle andre familiemedlemmer som bor sammen med og har felles husholdning med disse, har rett til jakt i allmenningen på annet vilt enn hjortevilt og bever. Innenbygdsboende uten bruksrett har også anledning til å drive småviltjakt.

Småvilt

Småviltjaktkort selges via Inatur sine nettsider. Småviltjaktkort forutsetter status som innenbygdsboende. Klikk på knappen under for å gå videre til Inatur sine salgssider.

Kjøp jaktkort for småvilt på Inatur.noSe regler for småviltjakt 2022

Områdene har normalt en god skogsfuglbestand. Det er i 2020 registrert høy kyllingproduksjon, men antallet stamfugl gjør at almenningene på Hadeland er enige om å frede brunfugl. De siste årene har harebestanden vært meget god, men harepest nord og øst i innlandet har truet bestanden. Vi oppfordrer til å felle har for å holde bestand og mulig smittepress nede.

Det er skuddpremier på rev, mink og mår (kr 200,- per stk) for de som løser ordinært jaktkort. Det er også en bestemannspremie på kr 1000,- for den med flest skutt rovdyr i løpet av en sesong. For utbetaling av skuddpremier skal dyrene fremvises til almenningen før utbetaling.

Rovviltkort: På inatur.no eller på almenningskontoret kan det utstedes egne rovviltkort for rev, mår og mink. Disse er gratis og obligatorisk for de som kun skal utøve denne type jakt. De som har gratis rovviltkort har ikke mulighet til å innkassere skuddpremie for felt rovvilt.

Kjøp jaktkort for smårovvilt på Inatur.noSe kart over jaktområdene for småvilt

Kartet viser yttergrensene. I bygda skal det kun jaktes utenfor utmarksgjerdet. Det er dermed normalt ikke anledning til å jakte på innmark. Tillatelse til dette gis av hver enkelt grunneier direkte.

Bukkejakt

Søkes innen 31. mai for inneværende år til amund@la.no.

Se kart over jaktfelt for bukkejakt

Elgjakt

Elgjakt er i hovedsak forbeholdt jaktlag med minst to brukberettigede deltagere. LAs terreng består av tre jaktfelt som årlig normalt får en kvote hver på 3-4 dyr hver. To lag jakter på Øståsen, mens ett lag jakter på Nordmarksiden.

Jakta leies ut for tre år av gangen. Egen søknadsrunde med påfølgende trekking annonseres på la.no.

Beverjakt

Egne kort kjøpes på Lunner Almennings kontor.

Fiskekort

Årskort eller døgnkort for fiske i Lunner Almenning sine fiskevann selges til både innenbygds- og utenbygdsboende via Inatur sine nettsider eller på Shell Harestua.
Klikk på knappen under for å gå videre til Inatur sine salgssider.

Kjøp fiskekort på Inatur.no

Døgnbillett fiske

Ønsker du kun kjøpe døgnbillett for å fiske i Lunner Almennings fiskevann?
Dette kan gjøres på inatur sine nettsider eller via SMS:

Send kodeord LAF til 2090

Døgnbillett for fiske koster kr 60,-. SMS-kvitteringen du mottar gjelder som bevis ved inspeksjon.

Fiskekortregler

Klikk her for å lese fiskekortregler

 • Alle som er fylt 16 år og ønsker å fiske i allmenningens vann skal løse fiskekort.
 • Barn og ungdom under 16 år fisker gratis.
 • Kortet gjelder for alle vann i allmenningen.
 • Teine- og garnfiske er tillatt kun for innenbygdsboende.
 • Det er fra 2015 innført maks maskevidde 29 mm (22 omfar).
 • Garn- og oterfiske tillatt for alle innenbygdsboende fra allmenningens land i Harestuvannet, Mylla, Svea (ikke Yttersvea), Skjerva, Skyten, Avalsjøen og Langvannet.
 • I Gjerdingen er garn/teiner kun tillatt for bruksberettigede og allmenningens ansatte.
 • I resterende vann er det kun tillatt fiske med stang.
 • Det er ikke tillatt å sette garn nærmere elv eller bekkeos enn 50m.
 • Alle garn skal være merket med navn og adr. og ha synlig flotør. Umerkede garn vil bli beslaglagt.
 • Fiske fra båt er kun tillatt i de vann hvor en har lov å fiske med garn og oter.
 • Det er ikke tillatt med motor i noen vann, heller ikke el-motor.
 • Bellyboat/flytering er tillatt i Store Klattertjern, Store Snellingen og Korsvann. Se definisjon og regler for bellyboat lenger ned.
 • Fiskekortet skal bringes med under fisket og vises frem uoppfordret.
 • Personer som ved kontroll ikke har løst fiskekort, avkreves dobbelt årskort-avgift.

Bellyboat

 • Bellyboat kan kun drives av svømmeføtter.
 • Kun en stang per fisker
 • Det er ikke tillatt med motor/elmotor.
 • Det er ikke tillatt å fiske fra kano eller kajakk
 • De som fisker fra bellyboat har vikeplikt for de som fisker fra land. Vi oppfordrer til vanlig folkeskikk.
 • Ved kontroll skal fiskeren snarest mulig bevege seg bort til kontrolløren.
 • KUN tillatt i Store Klattertjern, Store Snellingen og Korsvann.

Overtredelse av regelverket vil bli anmeldt.

Krepseregler

Klikk her for å lese krepseregler

 • Krepsesesongen starter 6. august kl. 18.00 og slutter 31.august.
 • Alle som krepser må ha krepsekort, og er underlagt strengt regelverk som må følges.
 • Minstemål på kreps er 9,5 cm. Dette for at den skal rekke å gyte en gang før den tas. All kreps under minstemål skal slippes ut igjen.
 • Oppsynet slår ned på ulovligheter og anmelder brudd på reglene.
 • For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag.
 • Bruk av teiner er forbudt.
 • Fangst for videresalg er forbudt.

Overtredelse av regelverket vil bli anmeldt.