Eiendom

Her finner du våre eiendomsprosjekter, eiendom til leie, hytter osv.

Eiendom til salgsEiendom til leie

Sagparken

Sagparken Utvikling AS, LA’s heleide datterselskap er et sentrumsprosjekt med fokus på å gjøre Harestua til et attraktivt sted å bo, jobbe og handle. Dette sørger for mer kvalitetstid og økt trivsel – du kan bo sentralt og likevel være midt i fantastisk natur!

Gå til Sagparken.no

Harestua Næringspark

Harestua Næringspark AS, LA’s heleide datterselskap tilbyr næringstomter med flott eksponering mot RV4, og korte avstander til Oslo, Gardermoen, Gjøvik og Hønefoss. Fra Næringsparken tar det 40 min til Oslo, 35 min til Gardermoen, 40 min til Hønefoss og 60 min til Gjøvik.

Gå til Harestua Næringspark

Eiendom til salgs

Lunner Almenning besitter eiendom av mange slag. Salg av leiligheter, tomter både til bolig, næring og fritid, samt utleie av skogshusvære, kontorlokaler og næringsbygg er aktuelle satsingsområder for oss og vi har samlet de fleste av disse under prosjektet Sagparken.

Salg av boligtomter

Lunner Almenning har lange tradisjoner som utbygger av eneboligtomter, og det vil nok alltid være et marked for det. Sagparken Harestulia blir det neste byggefeltet, med fokus på varierte boliger. Dette er et område mellom Furumo 4 og jernbanen som kan romme inntil 150 til 200 boenheter.

Salg av boliger

Sagparken Utvikling AS, LA’s heleide datterselskap igangsatte bygging av 16 leiligheter i Saglunden i 2015. Alle disse er ferdigsolgt og kjøperne flyttet inn i juni 2016. Bygg 2 og 3 med til sammen 32 leiligheter ble ferdig desember 2017. Sagparken Sentrum Trinn 1 er under bygging og vil være estimert ferdig Q4 2020.

Salg av næringstomter

Harestua Næringspark AS, LA’s heleide datterselskap har ansvaret for utvikling av 4 store næringsarealer, samlet ca. 200 daa, ved RV4. Vi ønsker ny næringsvirksomhet velkommen, noe som bidrar til arbeidsplasser og økt omsetning av boliger, varer og tjenester på stedet. Mulighet for stedlige arbeidsplasser er også et viktig og positivt signal til alle småbarnsfamiliene som er avhengig av pendling.

Tangenmoen er ferdigsolgt, og etableringene kommer i 2016. Oppstart av det neste, det 120daa store Stubbengmoen, reguleres ferdig sommeren -16, og hvis alt går etter planen er etablering av infrastruktur i gang vinteren 2016/17. Interessen for næringstomter er betydelig.

Salg av hyttetomter

Lunner Almenning eier et område ved Svea som i kommuneplanen er avsatt til framtidig hyttefelt. Almenningen har foreløpig ikke tatt initiativ til regulering, men ønsker på sikt å realisere planene om et flott hyttefelt i et svært attraktivt område. Styret i Lunner Almenning vedtok i 2023 et nytt regelverk for omsetning av hytter i allmenningen. Regelverket beskriver punkter som eiere av hytter på festet grunn til Lunner Almenning plikter å forholde seg til ved salg eller overdragelse. Klikk her for å se reglementet

Eiendom til leie

Utleie av næringsbygg og kontorer

Se Sagparken.no for mer informasjon om dette.

Utleie av hytter og skogshusvære

Det er for tiden ingen hytter til leie. Siden oppdateres ved endringer.