Her kommer en liten oppdatering på status på veg:

  • Vegen fra Råsjøkrysset og opp til Solobservatoriet er nå stengt pga utfordringer med svært isete og glatt veg.
  • Fra Harestua stasjon og frem til Råsjøkrysset er det delvis bart, med unntak av bakken etter Rasmusvillaen og frem til krysset; her er det en del is i kjørebanen så kjør forsiktig!
  • Vegen opp til Solobservatoriet brøytes fremdeles sporadisk gjennom resten av vinteren.
  • På Brovoll brøytes det fra Brovoll utfartsparkering og frem til parkeringen nord for undergangen ved Brovoll skistue.
  • Resten av skogsbilvegene er fremdeles vinterstengt.