Oppdatert 19.12.2023:

Alle skogsbilveger er stengt for vinteren med unntak av:

  • Pipervegen fra Harestua stasjon frem til utfartsparkeringen rett før Råsjøkrysset.
  • Vegen opp til Solobservatoriet vil bli brøytet sporadisk gjennom vinteren.
  • På Brovoll brøytes det fra Brovoll utfartsparkering og frem til parkeringen nord for undergangen ved Brovoll skistue.