Visste du at Lunner Almenning har sju naturreservater? Med vår frivillige avståelse av to nye skogsareal (Tullebrennhaugen og Fjellsjøhøgda) har du nå tilgang til sju naturreservat innenfor 40 minutters gange fra Harestua.

Vi følger opp vårt ansvar for å verne viktige områder ved frivillig avståelse av skogarealer, og i samarbeid med Statsforvalteren og statens skogsakkyndige har vi hatt spesielt fokus på å ivareta sammenhengende livsmiljøer over større områder som er i lite bruk både næringsmessig og av friluftslivet. Vi er oss bevisst hvilket ansvar vi har for å ivareta urskogsnære partier som inneholder sjelden og sårbar natur. Vi legger også stor vekt på å bidra til at bestandene av fisk og vilt blir sterke og bærekraftige.

Vi oppfordrer alle til å ta disse fantastiske områdene i bruk!

For info og kart over naturreservatene, klikk her: https://la.no/vern