VIKTIG INFORMASJON TIL DE MED BÅTFESTE I LUNNER ALMENNING: BÅTER OG BÅTBØYER RUNDT GRÅMERRTANGEN MÅ FLYTTES

Turstiprosjektet har i tillegg fått generøs støtte fra Sparebank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. Denne støtten gir ikke bare muligheten til å ytterligere oppgradere turstien langs Harestuvannet, men også Gråmerra / Gråmerrtangen!

Vi har tidligere kommunisert at de med båtfeste i Lunner Almenning kan benytte ytre del av Gråmerrtangen som alternativ plassering for båt og båtbøye mens turstiprosjektet pågår, men nå som hele Gråmerra skal utvikles må disse flyttes.

Det er derfor viktig at alle med båt eller båtbøye rundt Gråmerrtangen flytter disse.

Hvis ikke båtene og båtbøyene flyttes kan ikke arbeidet med utviklingen av Gråmerrtangen gjennomføres. Båter og bøyer som ikke flyttes vil derfor bli fjernet.

De som er usikre på hvor man kan feste båten sin mens turstien anlegges kan benytte området fra tangen ved Monsrudvika og sørover. Det alternative området er lagt hit for å hindre en ekstra flytterunde når del 2 av prosjektet skal igangsettes.

Informasjonen om alternativ båtplassering ved ytre Gråmerrtangen ble gitt fra oss med de beste intensjoner for å minimere avstanden man må flytte båt / båtbøye og vi beklager ulempen det medfører for de som nå må flytte båten sin. Prosjektet blir et stort løft for Gråmerra og Harestua som helhet og vi gleder oss til ferdigstillelsen! 🌲🌲🛶⛵🌲

Kart: