Oppdatert: Båter og båtbøyer rundt Gråmerrtangen må også flyttes. Se eget innlegg ved å trykke her

Opprinnelig innlegg:

VIKTIG INFORMASJON TIL DE MED BÅTFESTE I LUNNER ALMENNING: BÅTER OG BÅTBØYER PÅ HARESTUVANNET MÅ FLYTTES

Det skal anlegges tursti langs Harestuvannet og del 1 av Lunner kommunes prosjekt er endelig i gang. Dette prosjektet påvirker alle som har båtfeste i Lunner Almenning og som har festet båten sin langs land på den strekningen det skal anlegges tursti.

I del 1 av prosjektet vil bli anlagt tursti fra der fortauet stopper i Harestua sentrum, nært Harestua Senter (nærmeste adresse er Hadelandsvegen 818), langs vannet og bort til Harestua Kro. Del 2 av prosjektet vil gå fra Harestua Kro og bort til Harestustranda / Monsrudvika.

I forbindelse med del 1 av dette prosjektet må de som har festet båt mellom Hadelandsvegen 818 og Harestua Kro flytte båten sin så raskt som mulig. Hvis ikke båtene flyttes kan ikke arbeidet med turstien fullføres. Båter som ikke flyttes vil derfor bli fjernet. Dette gjelder alle typer båter. De som har satt ut båtbøyer må også fjerne disse.

De som er usikre på hvor man kan feste båten sin mens turstien anlegges kan benytte området fra tangen ved Monsrudvika og sørover. Det alternative området er lagt hit for å hindre en ekstra flytterunde når del 2 av prosjektet skal igangsettes. I tillegg kan ytre del av Gråmerrtangen benyttes da dette området er tilstrekkelig langt unna anleggelsen av turstien.

Eventuelle spørsmål kan sendes til post@la.no.

Kart

Det øverste kartet viser strekningen som blir berørt av del 1 av tursti-prosjektet.
Den gule stripen viser den kommende turstien (del 1).
Rødt område er området alle båter må fjernes fra.
Turkist område vil være tilgjengelig for festing av båt da dette området er tilstrekkelig langt unna anleggelsen av turstien. Merk at dette må være ytre del av Gråmerrtangen så båtene ikke kommer i veien om arbeidet med turstien.

Det nederste kartet viser alternativ festeplass for båt.
Området er fra tangen ved Monsrudvika og sørover.