Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Det generelle bålforbudet fra 15. april er for å forhindre skogbrann.

Bruk hodet!

Det generelle forbudet gjelder all utmark og det omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder. Det hender at myndighetene innfører lokale og regionale totalforbud mot åpen ild. Det er derfor viktig at du sjekker med kommunen din om lokale regler.

Generelt kan man tenne bål, grill og annen åpen ild hvis det er på en tilrettelagt bål- og grillplass. Mange skogeiere og kommuner har lagt til rette for dette. Men det kan ved sterk vind likevel være uklokt å fyre opp bålet, selv på en lovlig plass. Så det viktigste er alltid; bruk hodet!

Du er selv ansvarlig

Ved bålbrenning, grilling med engangsgrill og lignende er det du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet.

Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på om du kan tenne opp ild, kan du ta kontakt med det lokale brannvesenet.

Skogbrannvett-reglene

  1. Gjør deg kjent med skogbrannvarselet og lokale forbud før du gjør opp ild.
  2. Gjør trygge bålvalg, unngå brannfarlig terreng og ta hensyn til vindforhold.
  3. Vær forsiktig når du gjør opp ild i naturen, selv på korte turer.
  4. La aldri bålet være alene.
  5. Husk at et bål kan gi gnister, glør og ulmende røtter under bakken, selv når du tror ilden er slokket.
  6. Varsle i tide. Vit alltid hvor du er, og ring nødnummer 110 ved ild ute av kontroll.
  7. Det er ingen skam å droppe grillpølsa; spis maten kald om nødvendig.

 

Kilder:
Norsk brannvernforening
Viken Skog