Årsmøte holdes på Skogglimt, torsdag 10. juni kl. 18.30.

Saker som det er ønskelig at årsmøtet skal uttale seg om, må fremmes skriftlig overfor styret innen en uke før møtet (senest 3. juni).

Styret i Lunner Almenning

Klikk her for årsrapporten 2020