Oppdatering: årsmøtet avholdes 18. juni.

Klikk her for å gå til nytt innlegg om årsmøtet

Opprinnelig tekst følger:

Årsmøte med allmenningsvalg holdes på Idrettshuset på det nye anlegget til Lunner Fotballklubb på Frøystad,
torsdag 16. april kl. 18.30.

Valglokalet vil være åpent for stemmegivning mellom kl.18.30 og 20.30.

Årsmøtedokumenter inkl. valgkomitéens forslag på kandidater til styret samt til valgkomitéen er tilgjengelig på nettsiden la.no fra torsdag 26. mars. Forslag på andre kandidater til styret og valgkomité enn de som er foreslått kan fremmes skriftlig til valgkomitéen v/Cecilie Bjøralt innen torsdag 2. april og vil i tilfelle bli lagt til gjennomsyn på nettsiden la.no innen én uke før årsmøtet. Ta kontakt med Lunner Almenning på post@la.no om du er usikker på hvem som står med stemmerett på ditt gårds- og bruksnummer, og hvor mange stemmer som kan avgis. Personer som ønsker å stemme med fullmakt fra sameier, off. eide eiendommer e.l., bes om å sende disse inn før årsmøtet.

Saker som det er ønskelig at årsmøtet skal uttale seg om, må fremmes skriftlig overfor styret innen en uke før møtet.

Styret i Lunner Almenning

Klikk her for valgkomiteens innstilling til styremedlemmer i Lunner Almenning

Klikk her for presentasjon av kandidater til styremedlemmer i Lunner Almenning