Det har blitt store skader på enkelte strekninger på skogsbilvegnettet grunnet styrtregn natt til 17. august.

Det er stort sett stikkveger og blindveger som det fremdeles er en del skade på.

Vi oppfordrer til å kjøre varsomt og å stoppe i tide hvis du ser at vegen er dårlig.