Sanking av sau er allerede godt i gang og fredag 16. september starter sankingen av storfe i utmarksområdene til Lunner Almenning.

Her er noen tips fra oss om hva du gjør om det plutselig dukker opp et sankefølge mens du er på tur:
Møter du sankefølge så kan det være lurt å gå av stien eller vegen og slippe sankefølget forbi. Hold avstand til dyrene og forhold deg rolig så dyrene ikke tror at de skal skifte retning og følge deg. Om du går tur med hund, husk at det er utvidet båndtvang i Lunner kommune t.o.m. 24. september.

God tur og god dyresanking fra oss i Lunner Almenning!