Skogsfugltakseringen foreligger. Den viser en nedgang i tettheten av voksen fugl, redusert kyllingproduksjon og liten forekomst av smågnagere.

Som følge av dette har vi satt følgende kvotebegrensning for jegerne:

Det kan skytes kun 2 skogsfugl (orrfugl/storfugl) per jeger. Vi oppfordrer videre til å ikke skyte brunfugl (orrhøne/røy).
I tillegg oppfordres det til å jakte smårovvilt for å legge til rette for bedre forhold for skogsfugl.
Jerpe er fredet som tidligere!

Vi beklager at forholdene er slik de er da mange alt har kjøpt småviltkort for sesongen.

Fra og med 2024 vil det ikke bli solgt jaktkort for småvilt før 20. august, dvs. til etter resultatene fra linjetakseringa foreligger.