6. august starter årets krepsesesong. Merk at det i år er innført fredning og stans i fangst av kreps i  vannet Gjerdingen.

Krepsekort for innenbygds- og utenbygdsboende fås kjøpt via inatur.no – her finner du også reglene for krepsing. Klikk her for å gå til salgssiden

Det er ellers lagt ut krepsekort for salg med tilhørende info hos Shell Harestua.

Ha en god opplevelse!