Årsabonnementet på veger og parkeringsplasser i Lunner Almenning ble oppdatert over nyttåret: det vil f.o.m. 2023 gjelde fra / til den datoen abonnementet kjøpes og ikke være låst til kalenderåret (01.01. – 31.12) slik det har vært tidligere. Dette vil gjøre det bedre for de som kjøper abonnement mot slutten av året da abonnementet ikke avsluttes 31. desember. 👍

Dessverre viser det seg at å gjennomføre denne endringen fikk en uheldig konsekvens vi ikke var klare over at ville skje: de som har hatt årsabonnement med automatisk fornyelse har mottatt en epost fra Youpark om at abonnementet ikke lenger kan kjøpes og at den ikke vil fornyes. Dette trodde vi Youpark ville håndtere bedre, både i forhold til informering og at de som har abonnement som følger kalenderåret ville kunne fortsette å fornye disse automatisk. Dessverre viser det seg at systemet til Youpark ikke tillater dette og vi beklager til alle berørte som må tegne nytt årsabonnement (NB: dette gjelder ikke abonnementet “Bruksberettiget”).

Det kom ikke godt frem i eposten fra Youpark, men vi kan forsikre om at det fortsatt finnes årsabonnement på våre veger og parkeringsplasser, og at endringen i abonnementet ble gjort med de beste intensjoner om å gjøre abonnementet mer fleksibelt ved å ikke være låst til kalenderåret.

Vi beklager bryderiet til alle pårørte og ønsker alle et godt nytt år! 🚙🌲

Abonnementet finner man ved å søke opp Lunner Almenning på Youpark.no eller ved å trykke her: https://www.youpark.no/subscriptions/by/area/5ce7c9740fb4a71310c11ed2