Årsmøte med allmenningsvalg holdes på Skogglimt den 18. juni, kl. 18.30

Valglokalet vil være åpent for stemmegivning mellom kl.17.30 og 19.30.

Årsmøtedokumenter inkl. valgkomiteens forslag på kandidater til styret samt til valgkomiteen er tilgjengelig på nettsiden la.no. Ta kontakt med Lunner Almenning på post@la.no om du er usikker på hvem som står med stemmerett på ditt gårds- og bruksnummer, og hvor mange stemmer som kan avgis. De som ønsker årsmelding og/eller valgkomiteens innstilling skriftlig kan hente dette på Lunner Almennings kontor. Personer som ønsker å stemme med fullmakt fra sameier, off. eide eiendommer e.l., bes om å sende disse inn før årsmøtet.

Saker som det er ønskelig at årsmøtet skal uttale seg om, må fremmes skriftlig overfor styret innen en uke før møtet.

På grunn av Koronasituasjonen trenger vi påmelding til møtet innen 15. juni på post@la.no eller 613 23 000. Under årsmøtet vil det bli en enkel servering for deltakerne.

Styret i Lunner Almenning

Klikk her for valgkomiteens innstilling til styremedlemmer i Lunner Almenning

Klikk her for presentasjon av kandidater til styremedlemmer i Lunner Almenning

Klikk her for årsrapporten for 2019