Oppdatert 27.07.2020.

Det er ingen gjennomkjøring på massetaket ved Brovoll mellom 06.00 og 18.00 på hverdager grunnet steinknusing.