Oppdatert 24.06.2020

Det er ingen gjennomkjøring på massetaket ved Brovoll mellom 06.00 og 18.00 på hverdager grunnet steinknusing.

Brovollvegen er stengt fra S. Oppdalen frem til Avalsjøkrysset pga. vegarbeid. Gjelder fra torsdag 25.06.2020. Omkjøring via Brovoll.