F.k. mandag den 13. november vil den gruslagte gangveien fra Elvefaret og opp til togstasjonen stenges for ferdsel i en kort periode mellom kl. 0900-1200. Det er uvisst akkurat hvor lenge mht. sluttidspunktet, gangveien kan bli åpnet tidligere.
Tunge beltemaskiner skal inn i Harestulia for å foreta geotekniske undersøkelser og vil bruke gangvei fra Elvefaret og opp til skibrua som adkomstvei for å komme seg inn i området.
Skal du til togstasjon i denne perioden og kommer til fots, så må du påregne å gå gangveien i Stasjonsbakken. Vi beklager evt. ulemper.