Ved årsmøte i Lunner Almenning våren 2024 skal det avholdes valg av representanter til styret og valgkomité. I den forbindelse har valgkomiteen sendt ut brev til de bruksberettigede der de ønsker innspill til foretrukket kompetanse og forslag til kandidater. Dette ønskes meddelt pr e-post til lflatla@hotmail.com , alternativt pr. telefon 958 20 928.

Valgkomiteen ber vennligst om tilbakemelding innen 7.januar 2024

Valgkomiteen består av:

Jon Harald Snellingen
Pål Magnus Lunner
Randi Skøien Johannessen
Ivar Molden
Lars Flatla

Styremedlemmene består av:

Andreas Høiby
Mona Andersen (på valg i 2024)
Hilde Waaler (på valg i 2024)
Bjørn Haugen Morstad
Knut Skollerud

Varamedlemmene består av:

Anders Flatla (på valg i 2024)
Mikael Haakenstad (på valg i 2024)
Johan Haugseth (på valg i 2024)
Iver Ulven
Erland Hagen