Det har vært stor etterspørsel etter ved på bruksrett i år og vi har nå en så lang liste at vi må stoppe bestilling for inneværende år.

Noen er allerede varslet om at leveranse av ved først kan skje i 2024.

Utover bestilling av ved har Lunner Almenning også forpliktelser på kontraherte volumer til industrien som må overholdes.