Det er vedlikeholdsarbeid på flere skogsbilveier i Lunner Almenning. Flere av veiene må bygges opp med et bærelag av grov kult før det legges et finere slitelag på toppen.

Veiene er i anleggsperioden veldig løse og har mye grov stein i topplaget som ikke har festet seg ennå.

Veiene skal videre skrapes og valses slik at dette vil bedre kvaliteten og fremkommeligheten. Over tid og bruk vil finstoffene legge seg på overflaten i det veiene setter seg. Først da vil veiene bli bra for alles bruk.

Alt dette gjøres etter «Normaler for landbruksveier» utgitt av Landbruks og Matdepartementet, her er beskrevet tekniske og geometriske krav til vegbanen som Lunner Almenning må forholde seg til.