Direktoratet for mineralforvaltning skal få gjennomført sikring av Tveitmarkstunnelen, nedre stoll i Nysetergruvene.

Grunnet anleggsarbeidet skulle Nysetervegen stenges for trafikk i perioden 30. september 2019 til 8. november 2019, denne perioden er nå utvidet på ubestemt tid grunnet større arbeider enn forventet.

Vegen vil bli avstengt med bom ved Nysetervegen 1 og ovenfor Nysetergruvene.