Oppdatert 08.12.2020.

På grunn av stenging av Lunnertunellen blir det noen forandringer i vinter:

  • Innkjøringen ved utfartspakeringa ved Brovoll stenges.
  • Parkeringa ved Råsjøkrysset utvides og vil ha god kapasitet.
  • Som erstatning for Brovoll vil det bli brøytet opp til Nysætra fra Grua.
  • Svartbekken og Mylla som før.