Vedlikehold av skogsbilveier og parkeringsplasser er ikke gratis, og vi opplever dessverre ofte at flere av de som bruker vårt veinett og våre parkeringsplasser ikke betaler for dette. Med det nye bomsystemet Lunner Almenning har investert i har vi som mål å redusere svinn og på sikt forbedre veinettet vårt. Bomsystemet er allerede godt prøvd ut i andre nabo-allmenninger og vi ser frem til å få systemet i gang. Systemet vil igangsettes i løpet av høsten 2019. Det er svært viktig at alle med eksisterende årskort for 2019 registrerer seg på youpark.no for å unngå faktura.

Hvordan fungerer det?

 

Kameraet tar bilde av registreringsnummeret på bilen din når du kjører inn på vårt veinett eller en av våre parkeringsplasser. Systemet søker deretter opp kjøretøyets eier. Om kjøretøyet er registrert på et abonnement vil man kunne kjøre inn og ut av veinettet / parkeringsplassene uten videre kostnader, men om man ikke har abonnement betaler man pr. enkeltpassering. Ved enkeltpasseringer har man 48 timer på seg til å betale via youpark.no. Hvis man ikke betaler innen 48 timer sendes det en faktura i posten til eieren av kjøretøyet. Det er satt opp informasjonsskilt ved bommene som forklarer hvordan man betaler.

For kart over hvor bomsystemene er plassert, se kart på undersiden vår «Jakt, fiske og veikort».

Enkeltpasseringer koster kr 60,- (i 2019) og kan betales innen 48 timer etter passering av kameraet, mens abonnement må kjøpes på forhånd.

Årskort – vei og parkering

Fra og med høsten 2019 går vi vekk fra separate årskort på vei og parkering, og over til ett årskort som inkluderer vei og parkering i samme kort. Dette betyr at når du kjøper årskort vil du kunne benytte både Lunner Almennings veinett og parkeringsplasser på samme kort. Merk at årskortet gjelder kalenderåret (1.1. – 31.12) for det inneværende året det blir kjøpt.

Husk at veinettet vil være steng under teleløsningen som forekommer på våren. Vi vil informere på hjemmesiden vår når teleløsningen pågår. Ferdsel på de stengte veiene i perioden med teleløsning bøtelegges med mindre det er ekstraordinære tilfeller som på forhånd avklares med Lunner Almenning.

Hvordan kjøper jeg årskort?

Årskort kjøpes via youpark.no, hvor du klikker på «kjøp abonnement» og deretter søker opp «Lunner Almenning» og velger det produktet du ønsker. Alternativt kan du komme rett til den siden ved å klikke her.

De som allerede har kjøpt «papir»-billett for vei eller parkering for kalenderåret 2019 via vårt kontor eller vår nettbutikk får en egen løsning ut kalenderåret i år. Se egen informasjon for dette lenger ned.

Bruksberettigede i Lunner Almenning må benytte seg av produktknappen «Bruksberettiget» for å registrere sin konto.

Vi har laget en praktisk steg-for-steg liste over hvordan man registrerer seg; trykk her for å se listen!

Om det viser seg å være vanskelig å kjøpe sesongkort kan du komme innom vårt kontor og motta hjelp.

Hva gjør jeg om jeg allerede har kjøpt vei- og parkeringskort for 2019?

Har du kjøpt vei- eller parkeringskort for 2019 før den nye løsningen ble igangsatt (og du kjører rundt med en papirlapp i bilen som fungerer som bevis på betaling), er du nødt til å registrere deg som «eksisterende kunde 2019» på youpark sine sider.: På youpark sine sider må du trykke på produktet «Eksisterende kunde 2019» og fyll ut detaljene, deretter vil din konto bli godkjent om du har kjøpt vei- eller parkeringskort for 2019 allerede. Etter godkjenning må du fullføre opprettelsen av kontoen din og skrive inn registreringsnummeret på bilen du har kjøpt vei- eller parkeringskort for. Etter registrering vil kamerasystemet la deg kjøre frem til 31.12.2019, før du må over på nytt årskortabonnement eller enkeltpasseringer.

Vi har laget en praktisk steg-for-steg liste over hvordan man registrerer seg; trykk her for å se listen!

For spørsmål angående den nye løsningen, ta gjerne kontakt med oss!