I dag starter årets krepsesesong, merk at det i år er innført fredning og stans i fangst av kreps i  vannet Gjerdingen grunnet ned-tapping.

Krepsekort fås kjøpt via Inatur.no/krepsefiske. Det er ellers lagt ut krepsekort for salg med tilhørende info hos Shell Harestua.

Ha en god opplevelse!