Oppdatering: årsmøtet avholdes den 18. juni.

Klikk her for å gå til nytt innlegg om årsmøtet

Grunnet dagens Covid-19 situasjon blir årsmøtet som er annonsert til den 16. april utsatt på ubestemt tid.

Vi tar regjeringens restriksjoner på alvor og vil derfor unngå samlinger på mer enn fem personer på samme sted.

Når og hvordan årsmøtet vil avholdes, vil bli kunngjort når ny dato er bestemt.

Tidligere kunngjorte frister for innsending av andre kandidatforslag samt innsending av saker til behandling opprettholdes:

Frist for innsending av andre kandidater: torsdag 2. april (sendes inn skriftlig til valgkomitéen v/Cecilie Bjøralt).

Frist for innsending av saker til behandling som det er ønskelig at årsmøtet skal uttale seg om: torsdag 9. april (sendes inn skriftlig til styret).

Klikk her for valgkomiteens innstilling til styremedlemmer i Lunner Almenning

Klikk her for presentasjon av kandidater til styremedlemmer i Lunner Almenning

Klikk her for Lunner Almenning sin årsrapporten for 2019