Årsmøte med valg holdes på Skogglimt, torsdag 21. april kl. 18.00. Det er anledning til å stemme fra kl. 18.00 til kl.20.00.

Årsmelding og regnskap, samt valgkomitéens forslag til styremedlemmer og valgkomité, ligger ute på la.no. De som ønsker årsmelding og/eller valgkomiteens innstilling skriftlig kan hente dette på Lunner Almennings kontor. Forslag til motkandidater til styre og valgkomité fremmes skriftlig innen to uker før valget og legges ut til gjennomsyn en uke før valget. Personer som ønsker å stemme med fullmakt fra sameier, off.eide eiendommer e.l. bes om å sende disse inn før årsmøtet.

Saker som det er ønsket at årsmøtet skal uttale seg om, må fremmes skriftlig overfor styret innen en uke før møtet (senest 14. april).

Under årsmøtet vil det bli en enkel servering for deltakerne.
Vi oppfordrer koronasmittede til ikke å delta.

Styret i Lunner Almenning

Klikk her for valgkomiteens innstilling til styremedlemmer i Lunner Almenning 2022

Klikk her for presentasjon av kandidater til styremedlemmer i Lunner Almenning 2022

Klikk her for årsrapporten 2021