Alle Lunner Almennings skogsbilveger er stengt på grunn av teleløsning. Eneste unntak er Pipervegen, fra Harestua stasjon og opp til Solobservatoret.

Vi vil informere her på la.no når de andre vegene er åpnet.