Oppdatert 28.10.2021:

Avalsjøvegen er nå åpnet for ferdsel etter omfattende vegarbeid.

Korsvatnvegen / Nysetervegen samt Sølvtjernsvegen fra massetaket frem til Bukkeliakrysset vil være stengt inntil videre grunnet omfattende vegarbeid.