Oppdatert 04.06.2021:

Alle veger er nå åpne, med unntaket Råsjøvegen. I tillegg pågår det omfattende vegarbeid på Nysetervegen/Korsvatnvegen; vegen er derfor stengt på hverdager kl. 07.00 til 16.00.

 

Oppdatert 28.05.2021:

De fleste av almenningens veger er nå endelig åpne, men det fremdeles tre unntak der vegene ikke er kjøreklare. De tre unntakene er: Råsjøvegen, Sølvtjernsvegen og Korsvatenvegen.

Vi oppdaterer denne artikkelen når disse vegene åpner.

 

Oppdatert 21.05.2021:

Det er fortsatt mye snø i vegene i skyggesidene og vegene kan dessverre ikke åpnes før det er snøfritt og har fått tørket opp. Eneste unntak er fremdeles Pipervegen, fra Harestua stasjon og opp til Solobservatoret. Bildet nedenfor ble tatt på vegnettet til Lunner Almenning den 20. mai i år:

Opprinnelig tekst:

Alle Lunner Almennings skogsbilveger er stengt på grunn av teleløsning. Eneste unntak er Pipervegen, fra Harestua stasjon og opp til Solobservatoret.

Vi vil informere her på la.no når de andre vegene er åpnet.